reeglid

KALAKABET mängitakse 64-ruudulisel laual, liikudes diagonaalis mustadel ruutudel ja järgides kabemängu reegleid. Üks mängija saab mängunuppudeks 12 kalapead, teine 12 kalasaba, visatakse liisku ja selgub alustaja.

Algseisus asetatakse nupud mõlema mängija poolse esimese kolme vertikaalrea mustadele ruutudele. Nupud käivad ainult ettepoole mööda diagonaali, löövad aga vastase nupu, kui see asub kas ees- või tagapool mööda diagonaali ning selle nupu taga olev ruut  on vaba. Sel puhul asetatakse lööv nupp vabale ruudule, vastase nupp aga eemaldatakse laualt. Ühe käiguga tuleb lüüa kõik lööva nupu teel seisvad vastase nupud. Vastase nuppude löömine on kohustuslik!

Mängija poolt vaadates viimasele horisontaalile jõudnud nupust saab tamm ja põhinupp vahetatakse eristuva nupu vastu välja. Tammi eristab punane värvus, vastavalt mängija põhinupule kas silm või uim. Mängus on kaks tammi mängija kohta. Mängu eesmärk on kõigi vastase nuppude löömine.

Keraamilised nupud asetuvad kenasti ja turvaliselt stiilsesse karpi. Kalade pead ja sabad liidetakse magneti abil kokku ning pakitakse karbi sisemusse nagu silgud pütti, külg külje kõrval. Karbis on kaasas mängu juhis.

Mänguõnne!